man.support 

Man. Herken je dit?

 • Je houdt je in, je leeft met de rem erop, je weet dat je meer kunt dan eruit komt
 • Je bent niet trouw aan jezelf, je verlaat jezelf (en de ander)
 • Je leeft in je hoofd, je vindt het lastig echt te voelen hoe het met je is
 • Je hebt moeite te verwoorden wat er in je omgaat
 • Je spreekt je waarheid niet, je verzwijgt of liegt soms
 • Je bent slecht in nee zeggen, je mijdt conflict
 • Andere keren word je ongecontroleerd boos, verwijt en maakt ruzie
 • Je verbergt je fouten
 • Je voelt je onvoldoende gewaardeerd
 • Je hebt onbevredigende of te weinig seks of je bent seksueel geobsedeerd
 • Je bent vaak emotioneel niet beschikbaar voor je partner

Je bent niet alleen

Je hebt weinig goede mannelijke voorbeelden gehad. Je vindt het moeilijk op een gezonde manier met je kracht om te gaan. Om je pad te vinden tussen ontkrachte en toxische man. Om krachtig te zijn, je waarheid te spreken zonder terughoudendheid of schaamte, en zonder onveilig te worden voor de ander. Je wil leren om meer naar binnen te gaan, je eigen gevoelens te respecteren en serieus te nemen en daar voor te staan in interactie met anderen. (Dat wat veel vrouwen zo gemakkelijk en vanzelfsprekend doen.) Je wantrouwt of veroordeelt je eigen gevoel en dat maakt je soms machteloos.

Laten we elkaar steunen

Laten we samenkomen in een klein clubje mannen en voelen wat er is. Laten we oefenen onze gevoelens, emoties en mijmeringen serieus te nemen en onder woorden te brengen. Laten we waarachtig en aanwezig blijven bij iedere situatie die zich in het leven aandient. Dat is wat we doen in de bijeenkomsten. We doen het samen en geven elkaar broederlijke steun en eerlijke feedback.

De groep heeft mij gebracht me open en eerlijk te uiten, [..] vooral in mijn voelen van boosheid en de agressor in mij. Ik vind het super dat je aandacht, tijd en liefde geeft aan het bij elkaar brengen en leiden van dit soort avonden en mannen. Pakkend en zo nodig.
  Michael

Ik voel me verrijkt door de groepsbijeenkomsten die gekenmerkt werden door de openheid, eerlijkheid en de oordeelloze en respectvolle sfeer.
  Ton

Ik leerde hoe anders het is om met mannen te delen in vergelijking tot het delen met vrouwen. Ik voel meer herkenning en begrip, zowel vanuit mij als van de luisteraar. Ook heeft het me geholpen om kritischer naar mijn eigen 'bullshit' te kijken: de verhalen die ik vertel waarmee ik onbewust (of bewust) de aandacht afleid van wat er echt in mij gebeurt.
  Maarten

Ik heb kunnen kennismaken met een heel andere manier van in het leven staan.
  Dirk

De gesprekken hebben me geholpen 'koers' te krijgen.
  H.T.

De bijeenkomsten waren een warm samenzijn waarin ik mijzelf gespiegeld zag in totaal verschillende andere mannen.
  Max

Mannen zijn net mensen met dezelfde breedte en diepte van emoties en verlangens als vrouwen en kunnen dit ook erg goed delen. Ik ben erin gestapt in een periode waarin ik ongelooflijk diep zat en het moeilijk had met mezelf. Ik ben blij dat ik de ervaring ben aangegaan.
  Richard

Ik ervoer een mooie diversiteit in mannen met eigen verhalen, taal en gevoelsleven. Ruimte geven en krijgen, in broederschap onderzoeken wat er in mijn leven gebeurt. Het waren mooie avonden en ik zoek zeker een vervolg.
  Qruun

Groepsbijeenkomsten en privésessies

Er zijn bijeenkomsten in Hilversum geleid door Qruun Schram en in Utrecht door Paul van Oordt. Daarnaast verzorgen we privésessies. Heb je interesse in een groep of sessie? Bel, app of mail, dan weet je spoedig veel meer.

Dit is wat samenkomen met andere mannen voor je kan doen:

 • Je ervaart broederschap met andere mannen, geen competitie
 • Je krijgt eerlijke en ondersteunende feedback
 • Hou je jezelf voor de gek, dan krijg je dat te horen
 • Je oefent te spreken vanuit je hart
 • Je leert beter te luisteren
 • Je komt in contact met je kracht, je verlangens en je wil. Je durft ervoor te staan in werk, relaties en seksualiteit
 • Je overwint schaamte
 • Je ziet waar je verantwoordelijkheid ontloopt en jezelf slachtoffer maakt
 • Je oefent tegelijk krachtig en kwetsbaar te zijn, en duidelijk en liefdevol
 • Je leert wat er onderliggend is aan uitstel- of dwangmatig gedrag en verslaving
 • Je onderzoekt je seksuele frustratie, je obsessies, en hoe je je seks kan verbinden met je hart, hoe je jouw en jullie seksleven kunt verbeteren
 • Je stopt met pleasen
 • Je leert hoe je in alle omstandigheden emotioneel aanwezig kunt zijn

If you want to be successful you must respect one rule:
never lie to yourself

  Paulo Coelho

 

© man.support